Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Казано в едно изречение – пазарът на имоти продължава своята динамика и през 2018г., търсенето и броят на издадените разрешителни за строеж също растат, както и започнатото строителство, а цените следват хода нагоре с темпове, каквито им позволяваме. Лихвите по кредитите, може би за последна година, ще задържат ниските си нива, след което очакваме плавно да започнат да се покачват. Влиянието на по-високите лихви би се усетило в продължение на няколко години, от гледна точка на процентното увеличение. Очаквам обаче банките да вземат авансови мерки при отпускането на кредитите като контролират оценките на имотите и ливъриджа. Но каквото и да говорим за имоти и „балоните“ около тях, инвестицията в недвижим имот все още е един от най-добрите инструменти да запазим стойността на свободните пари от обезценяване във времето и нашият пазар предоставя тази възможност“.

Свързано изображение