Закупуването на жилище е нещо повече от огледи на различни имоти. Важното е да се намери мечтания имот, в желания район, на най-атрактивното според представата на клиента място, на най-добрата цена, по възможност с минимална загуба на време и усилия.
Всичко това може да се постигне, когато Купувачът работи с професионален брокер. А как ще го познаете?

брокер
Той ще ви даде информация за цените на различни видове жилища в различните райони на дадено населено място. Ще ви запознае с подробности за всички предлагани в момента на пазара имоти според вашите изисквания. Ще отговори на правните въпроси, отнасящи се до собствеността на имота, липса или не на задължения или тежести върху него, видовете такси и заплащания при едно бъдещо прехвърляне и т.н.
Ще ви заведе на оглед на имотите, които вие предварително сте избрали на база направените ви предложения. При огледа ще получите полезни съвети относно предимствата и недостатъците на имотa. Ще води преговори като защитава интересити ви. Ще се опита да свали предлаганата цена, ако това е възможно. Предварителният договор ще бъде изготвен в най-точния и изгоден за вас вариант. Ще съдейстава за оформянето на всички необходими документи преди изповядване на сделката и ще организира самото изповядване пред Нотариуса.
Трудът на брокера е високо квалифициран, заслужава уважение и добро възнаграждение. Според водещи специалисти у нас и в чужбина, то е няколко пъти по-малко от реалната стойност на положения труд.
Брокерът притежава юридически и маркетингови познания. Той е компетентен по строително-ремонтни работи. Той е психолог в общуването, внимателен, тактичен и професионален съветник. Брокерът създава икономически, организационно-технически, правни, психологически и други условия за сключване на сделката. На клиента се предоставя пълна информация относно стойността на сделката - такси, данъци, хонорари. Брокерите могат да посочат начини за ефективност на сделката от финансова гледна точка за спестяване на част от разходите.
Работата на брокера има голямо социално значение. Той е бизнес-посредник на хора, за които жилището е единствената материална ценност. За това е необходимо правата на страните в сделката да се гарантират с висока профисионална отговорност, което означава брокерите да са в течение на всички промени в нормативната база. Защото те нямат право на грешка.
На пазара за недвижими имоти има измами, и от клиенти, и от Агенции. Обикновено това са нелегитимни брокери или фирми, които не са регистрирани по Търговския закон или по Закона за ДДС, не се включват в доброволния публичен регистър и работят без офис, без каквато и да е явна публичност. Срещата с клиенти правят на улицата, в кафето, в градинката, а връзката с тях е само по мобилен телефон, който много често сменят. Така прикриват следите и не могат да бъдат открити при измама, а също и от данъчните и други контролиращи органи. Те не предлагат договор, не носят отговорност и не поемат никакви ангажименти към клиента и неговия имот, но вземат нерегламентирани комисионни според случая. Понякога и финансово ограбват клиента, след което изчезват от пазара.
Такива брокери петнят името на фирми, които професионално изпълняват задълженията си. В крайна сметка не рядко добросъвестните и коректните поемат в публичното пространство негативите на общественото мнение.
Такава е действителността поради липса на закон за недвижимите имоти и лицензионен режим. На практика сега всеки може да се яви като посредник по сделка с недвижим имот.