Учредяване на ипотека

Покупка на имот с ипотечен кредит – една от най-често срещаните сделки

http://www.pariteni.bg/image.php?path=L25pZGF0YS9hcHBzL3Bhcml0ZW5pL3Bhcml0ZW5pLmJnL3d3dy9tdWx0aW1lZGlhL3Bob3Rvcy9vbGQvbmV3c184NDU0OTE3MzczMDUuanBn&w=374&h=251

Покупка на имот с ипотечен кредит – една от най-често срещаните сделки. Около нея обаче иманякои подробности, които трябва да се уточнят. Например до колко време след сключване на окончателния договор банката трябва да преведе парите на продавача и защо празниците могат да забавят сделката.

В деня на подписване на нотариалния акт за продажба и непосредствено след това, купувачът ще учреди ипотека в полза на банката, обяснява адвокат Милена Миткова. За да бъдат преведени парите, е необходимо продавачът да представи на банката удостоверение за тежести, от което да е видно, че продажбата и ипотеката са вписани и няма други тежести.

Вписването отнема около седмица, ако става въпрос за София. Издаването на удостоверение за тежести, поне още ден-два. Тоест, плащане може да се очаква минимум седмица след сделката. А колко време след предварителния договор се пристъпва към подписване на окончателен – този срок е въпрос на договорка между страните.

Добре е да се уточни, че банката не е страна по сделката,страни са купувачът и продавачът. В нейна полза се учредява само ипотеката, което става с отделен нотариален акт, по който банката вече се явява страна. Този акт се подписва след продажбата, но в същия ден.

Сумата е отпусната на купувача целево и той няма как да я преведе за нещо друго, освен покупката, категоричен е юристът. Но само той е лицето, след чието нареждане и подпис парите ще тръгнат към продавача.Срокът за плащане (обикновено 3 дни) тече от този момент, а не от деня на сделката.

А кога ще се вземе удостоверение за тежести, никой не може да каже с точност, поне за София. Службата по вписвания вече работи с 10 дни закъснение. Което значи, че плащане може да се очаква поне след 13 дни. Ако сделката е в район с малка натовареност, плащането може да се реализира и за 3-5 дни, с оглед много по-бързото вписване и съответно – снабдяване с удостоверение за тежести.

Колкото до предварителния договор – когато заплащането на продажната цена е чрез кредит, то там пише, че същото ще бъде реализирано съобразно сроковете и условията на договора за банковия заем. Дори и там да пише 3 дни след сделката, то това няма как да стане, поради горепосочените причини.

Трябва да имате предвид и още една подробност, допълва брокер Антон Илиев. В случай че ви предстои ипотека в София и наближават коледни празници, ако не стигнете до нотариус до средата на декември, усвояването на парите, идващи от банката, може да се забави малко повече.

В началото на всяка година Агенцията по вписванията има инвентаризация и въпреки че има дежурни съдии по вписванията дори и в този период, удостоверения за тежести не се издават до към 15-22 януари (датите са различни всяка година).

Удостоверението за тежести е необходимо, за да се усвоят парите, отпуснати като кредит от банката. То доказва, че ипотеката на банката-кредиторе първа по ред. Ако отидете на нотариус на 22-ри или по-късен декември, е много възможно получаването на парите да е близо месец по-късно поради почивните дни и инвентаризацията на АВ.